Vánoční Besídka!

Vážení cyklisté Tradiční Vánoční besídka spojená s Výroční členskou schůzí a zhodnocením činnosti za rok 2019 se uskuteční 17.12.2019 od 16:30 v restauraci DON. Prosím o potvrzení účasti i za děti, abych mohl zamluvit potřebný počet míst. Potvrzení zašlete na můj e-mail. J. Dobeš

Zímní příprava zahájena!

Vážení sportovci, Od  8.10.2019 probíhá  zimní příprava v malé tělocvičně TJ SPARTAK Třebíč, máme vyhrazen čas každé úterý od 18:00 do 19:30 hod. !! S sebou vhodné oblečení a doporučuji též floorbalovou hůl. Dále je pak možnost společného plavání a to každý čtvrtek od 18:00. Sraz ve vestibulu v 17:50.